Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

3.4.10

Lark Rise to Candelford

Faint ohonoch sydd wedi bod yn gwylio’r rhaglen “Lark Rise to Candelford”. Ynddi mae actor ifanc a gwreiddiau ei deulu yn Brynaman. Mae Thomas Rhys Jones sydd yn actio rhan Edmund Timmins yn fab i Julian Jones, gynt o Frynaman ac yn ŵyr i Delyth Jones a'r diweddar Eric Jones, Heol Y Glyn.
Mae Thomas, sy’n byw yn Almondsbury, Bryste yn 14 oed ac wedi bod yn actio rhan Edmund Timmins ers y gyfres gyntaf. Yn wir dechreuodd action yn Lark Rise pan yn 12 oed. Mae’r gyfres yn denu cynulleidfa o 6.8 miliwn o wylwyr yn gyson.
Mae Thomas wedi ymddangos yn y gyfres sebon “Doctors” ac newydd gael audition ar gyfer y ffilm Harry Potter olaf. Hefyd yn y gyfres gyntaf o Lark Rise roedd yn action gyda Dawn French.
Mae Thomas yn sylweddoli bod gyrfa fel actor yn un anodd ond mae’n barod i weithio’n galed er mwyn llwyddo. Dwi’n siwr ar ôl darllen hwn bydd nifer ohonom yn gwylio Lark Rise to Candelford gyda mwy o ddiddordeb nag arfer.

No comments:

Help / Cymorth