Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

4.4.10

DIWRNOD Y LLYFR

Dathlwyd Diwrnod y Llyfr yn Ysgol y Glyn, Brynaman wrth i bob plentyn wisgo fel ei hoff gymeriad llyfr. Bu Bili Boncyrs, Lindysyn Llwglyd Iawn a sawl Dylwythen Deg yn mwynhau gweithgareddau'r dydd.

No comments:

Help / Cymorth