Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

4.4.10

Lizzie Rees - 98 oed

Pen-blwydd Hapus a llongyfarchiadau i Lizzie Rees Heol Cae Gurwen ar ddathlu ei phen-blwydd yn 98 oed ar yr 11eg o Chwefror. Ychydig bydd yn mynd mas erbyn hyn, ond mae’n falch i weld ffrindiau yn galw. Dymuniadau gorau i chi.

No comments:

Help / Cymorth