Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

24.3.10

Teledwraig brysur - Alex Jones

Yn rhifyn Ionawr o Glo Mân fe gyfeiriais at Alex Jones o Dycroes sydd ar hyn o bryd yn cyflwyno’r rhaglen Tocyn gydag Aled Sam. Rhaglenni ar wyliau i deuluoedd yn y gwledydd Celtaidd ydynt.
Erbyn hyn mae ganddi dair rhaglen wahanol ar y gweill gan gynnwys slot ar raglen Jonathan, rhaglen banel sydd yn seiliedig ar rygbi yn ystod tymor cystadleuaeth y chwe gwlad a chynghrair Magners.
Cyn y rhaglenni diweddaraf hyn bu Alex yn gweithio ar rhaglenni plant am dros ddeng mlynedd, rhaglenni fel Popty a Chwa ac y mae o hyd yn gweithio ar Salon, rhaglen fashiwn i blant a phobl ifanc.
Mae Alex yn cyfaddef mae Saesneg oedd iaith y cartref ond fe’i hanfonwyd i ysgolion Cymraeg ac fe ddysgodd yr iaith yn go rwydd gan astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth ar y theatr, ffilm a theledu. Adeg arholiadau gradd roedd yn gystadleuydd ar y sioe Prickley Heart ar Sky One a bu yn rhaid iddi sefyll yr arholiad yn Magaluf yn Sbaen.
Y mae yn eithaf hapus i fyw yng Nghaerdydd ac nid oes ganddi ar hyn o bryd awydd symud i Lundain.

No comments:

Help / Cymorth