Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

19.4.10

CYMORTH CRISTNOGOL RHYDAMAN

Sefydlwyd pwyllgor Cymorth Cristnogol Rhydaman ym 1985. Mewn cyfarfod o'r pwyllgor ym mis Mawrth da oedd clywed gan ein trysorydd, Mr. John Walters, ein bod yn ystod y flwyddyn 2009 wedi casglu cyfanswm o £7010 tuag at yr achos, swm anrhydeddus. Roedd hyn yn ffrwyth casglu o ddrws i ddrws, bore coffi a chasgliad yn yr oedfa undebol yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol. Casglwyd y gweddill drwy drefnu taith gerdded ym mis Medi, cwis rhyng-eglwysig ym mis Hydref, ac oedfa Nadolig ym mis Rhagfyr. Rydym yn awr yn paratoi ar gyfer yr Wythnos eleni fydd yn ymestyn o Fai 9 hyd Fai 16. pan fyddwn umwaith eto yn casglu ar hyd rhai o strydoedd Rhydaman ac yn cynnal oedfa undebol, a bore coffi a stondin gacennau yn Neuadd yr Eglwys, Wind St. ar y bore dydd Gwener, Mai 14.

No comments:

Help / Cymorth