Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

19.4.10

Mudiad Cenhadol Y Chwiorydd – Gellimanwydd, Gwynfryn a Moreia

Cynhaliwyd ein oedfa Flynyddol yng nghapel Gwynfryn,Rhydaman ar Fawrth 4ydd 2010.
Daeth ein llywydd newydd Mrs Mairwen Lloyd i’r gadair. Cymerodd Mrs Marjorie Rogers at drysordyddiaeth y Mudiad ar ôl marwolaeth annisgwyl Mrs Megan Griffiths.
Cafwyd anerchiad pwrpasol gan y parchg Emyr Gwyn Evans yn seiliedig ar y “Lili-Wen Fach” cyn gwinyddu’r cymun. Mrs Awen Harries yw ysgrifenyddes y Mudiad

No comments:

Help / Cymorth