Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

20.4.10

Dathlu Gwyl Ddewi yng Nghanolfan y Mynydd Du

Cafodd aelodau’r Clwb Cinio ddathliad arbennig ar ddydd Gwyl Dewi eleni. Wedi llawn bol o gawl blasus cafwyd rhaglen amrywiol gyda chwis Cymraeg, tipyn o hanes ein nawddsant, darlleniadau pwrpasol a hwyl fawr wrth ganu caneuon Cymraeg.
Roedd y Ganolfan wedi cynnal cystadleuaeth coginio Pice ar y Maen a’r enillydd oedd Mrs Jean Howells. Hefyd cynhaliwyd cystadleuaeth llunio stribed jersi addas i Wyl Ddewi, yn agored i’r ddwy ysgol gynradd yn y pentref. Y buddugwyr oedd Megan Llewelyn o Ysgol Gynradd Brynaman a Kati Lloyd o Ysgol y Glyn.

No comments:

Help / Cymorth