Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

20.4.10

Arddangosfa o waith Ann Jordan:

Ar fore Mercher, 23 Mawrth, agorwyd yr arddangosfa uchod gan John Cook, Prif weithredwr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae’n arbennig o ddiddorol. Ymateb yr artist Celf Gain, Ann Jordan, i’r hanes, diwylliant a’r dirwedd leol o gwmpas hen ‘Lwybr yr Arch’ sy’n croesi’r Mynydd Du rhwng Ystradgynlais a Llanddeusant yw’r prosiect hwn.
Mae Deddf Claddedigaeth 1667 yn datgan: “ni fydd corf unrhyw berson (heblaw’r rhai sy’n marw o achos pla yn cael ei gladdu mewn unrhyw grys, cynfas nac amwisg nag unrhyw beth a waned neu a gymysgwyd â llin, cywarch, sidan, gwallt, aur neu arian, oni bae am yr hyn a waned o wlân dafad yn unig”.
Mae’r arddangosfa yn troi o gwmpas cylchdro bywyd, genedigaeth, bywyd, marwolaeth ac ail-eni. Mae’r hyn a welir yn y lluniau wedi eu gwneud o wlan a gasglwydd o ddefaid y Mynydd Du. Ceir deuddeg milltir o wlan a hynny’n symbol o ddeuddeg milltir llwybr yr arch.
Wedi’r agoriad swyddogol gweinwyd cawl Cymreig i’r bobl oedd yno ac yna roedd bws yn barod i gario’r cerddwyr oedd yn mynd i gerdded y pedair milltir oedd o’r ffordd fawr hyd at Garnau’r Garreg Las a orchyddiwyd a blanced o wlân wedi ei gweu gan Ann. Rhaid oedd cerdded y pedair milltir eto ar y ffordd nôl wrth gwrs! Mae tri man cychwyn posibl i gyrraedd Carnau’r Garreg Las - gellir dechrau o Frynaman, o Landdeusant neu o Gwmgiedd. Os ewch chi i weld yr arddangosfa bydd llyfryn bach ar gael i chi yn rhoi’r manylion llawn am y prosiect cyfan a’r rhai fuodd yn gysylltiedig age ef.
Bydd yr arddangosfa i’w gweld yng Nghanolfan y Mynydd Du, Brynaman tan 24 Ebrill, dydd Llun i ddydd Gwener 9 tan 5, a dydd Sadwrn 9 tan 2 o’r gloch. Mynediad am ddim.
Yn cyd-rhedeg bydd ffilm yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
yn Libanus, Aberhonddu.

No comments:

Help / Cymorth