Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

20.4.10

Cymdeithas yr Hen Oed - Gwaun Cae Gurwen

Erbyn hyn mae’n draddodiad i groesawu plant yr ysgol gynradd i’r cyfarfod yn dilyn dydd Gŵyl Ddewi. Cafwyd Eisteddfod lwyddiannus yn yr ysgol ar Fawrh 1af Nos Fercher 3ydd o Fawrth cafodd aelodau gymdeithas wledd nid yn unig i’r glust ond i’r llygaid hefyd. Roedd y mwyafrif o’r plant wedi dod wedi gwisgo i ddathlu Gŵyl ein Nawdd Sant, llawer o’r merched yn gwisgo pais a betgwn eraill yn gwisgo coch.. Roedd hi’n noson amrywiol o ganu unigol, grwpiau a chôr, llefaru, canu offerynau a dawnsio disgo bywiog iawn. Diolch i’r Prif Athro Mr K. Morgan am lywio’r noson yn anffurfiol a hamddennol a diolch i Mrs Catherine Williams y ddirprwy brif athrawes am gyfeilio a diolch hefyd i Mrs S Rees a Miss S Sunderland.

No comments:

Help / Cymorth