Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

20.4.10

Pedair cenhedlaeth Mrs Beti Wyn Jones

Llongyfarchiadau i Mrs Beti Wyn Jones Heol y Dŵr ar enedigaeth ei gor-wyres. Ganwyd Alaw Mai merch Nia a Aled Davies Brynaman Uchaf ar Chwefror 27ain. Mae’n wyres i Gaynor a Keith Hopkins Brynaman uchaf ac Edania a David Davies Penygroes. Dymuniadau gorau iddynt i gyd a chroeso cynnes i Alaw Mai.

No comments:

Help / Cymorth