Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

21.4.10

“Edrych ymlaen i glywed a siarad Cymraeg”

Dyna oedd sylw Gwenneth Wells (Jones gynt) o Sgwậr Colbren ac yn byw yn Seland Neywydd ers 42 o flynyddoedd, ar ôl iddi dderbyn galwad ffôn gan Bethan Godson (Jones) gynt o Heol Llwyn Cwmgors i drefnu cwrdd. “ Pwy yw hi?” oedd am wybod nesa!! Merch Mrs Eirwen John a’r diweddar Gareth yw Bethan. Bu’n dysgu Ffrangeg yn ysgol Cwmtawe ar y Waun rhai blynyddoedd yn ôl, nawr mae’n dysgu mewn ysgol berswyl yn Lloegr. Agorwyd ysgol yn Auckland a chyfle i blant fynd yno o’r ysgol yn Lloegr gyda’u hathrawon am 5 wythnos. Manteisiodd Bethan ar y cyfle i fynd gyda’r plant eleni. Er eu bod yn mynd i’r ysgol roeddent hefyd wedi teithio rhywfaint . Trefnodd Bethan i gwrdd ậ Gwenneth a chael dau brynhawn hyfryd yng nghwmni ei gilydd, a’r ddwy wrth eu bodd, ac yn bwriadu cadw mewn cysytiad.

No comments:

Help / Cymorth