Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

23.4.10

Eisteddfod Flynyddol Ysgol Gwaun Cae Gurwen

Mawrth 1af unwaith eto ac amser i Eisteddfod Flynyddol Dydd Gŵyl Ysgol Gwaun-Cae-Gurwen. Roedd yna cystadlu brwd eleni eto gyda’r ffefrynnau arferol wrth gwrs o ganu a llefaru a’r testunau’n adnabyddus fel hen ganeuon traddodiadol fel, “Dacw Mam yn dwad,” ac “Ar hyd y nos” gyda darnau megis “Mae’n bwrw glaw” a “Ffrindiau Mawr a Bach” ar gyfer yr adroddwyr. Eleni eto, cafwyd cystadleuaeth unawd offeryn pres ac, am yr ail dro, cystadleuaeth unawd drymiau.

Y beirniad llefaru a gwaith ysgrifenedig eleni oedd Mr Cerith Jones, Mr Jonathan Owen ar y cerdd a Mrs Pat Harwood oedd yn beirniadu’r gwaith celf. Y tri yn gyn ddisgyblion yr ysgol hon. Cafwyd dipyn o hwyl arni gyda sawl cystadleuaeth yn agos ac anodd iawn i ddewis enillydd.
Ond uchafbwynt yr eisteddfod bob blwyddyn, wrth gwrs, yw seremoni’r cadeirio a doedd eleni ddim yn wahanol. Mr Cerith Jones eto oedd y beirniad ac roedd yn uchel iawn ei glod i’r nifer da a gynigiodd. Cystadleuaeth ysgrifennu stori ar destun agored gafwyd eleni gyda’r ymgeiswyr yn cael dechreuad i’w ddatblygu. Roedd yn agos ar y brig eto ond yr enillydd am stori ddychmygus iawn oedd Courtney Woolcock. Stori oedd yn afaelgar ac yn cynnal diddordeb y darllenwr.
Llongyfarchiadau mawr iawn i Courtney ac i bawb gystadlodd. Diolch o galon i’r beirniaid, y staff, i bawb fu wrthi’n darparu lluniaeth, pawb fu’n dysgu’r plant ac yn enwedig i bawb drodd i mewn i gefnogi. Ond mae’r diolch mwyaf i’r plant am eu hymdrechion. Da iawn, wir.

No comments:

Help / Cymorth