Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

2.5.10

Ymddeoliad Y Parchg Gwyndaf Jones

Ar nos Fawrth, y 23ain o Chwefror, cafwyd te parti ymddeoliad y Parchedig Gwyndaf Jones, ym Methel Newydd, y Garnant. Yr oedd y festri dan ei sang a’r danteithion, a baratowyd gan wragedd y Capel, yn wledd i’r llygaid. Hyfryd oedd gweld Mrs Glenda Jones, gwraig y gweinidog, yn gwmni iddo ar noson arbennig yn ei hanes ar derfyn ugain mlynedd ei weinidogaeth ym Methel Newydd.

Cafwyd araith bwrpasol iawn gan ein gweinidog, a erys yn hir yn y cof, ac hefyd geiriau arbennig gan Ysgrifennydd yr Eglwys, Mr John Thomas. Trosglwyddwyd rhodd ariannol ar rhan yr Eglwys gan Mr John Thomas, a ddymunodd i’n gweinidog ymddeoliad hapus a iechyd da i’r dyfodol. Hefyd fe ddywedodd Mrs Muriel Powell eiriau hyfryd iawn ar ran Chwiorydd y Capel ac fe gyflwynwyd torch o flodau a fâs brydferth i Mrs Glenda Jones.
Byddwn yn gweld eisiau y Parchedig Gwyndaf Jones yn fawr iawn ac mae’n rhaid diolch iddo am bopeth a wnaeth drosom. ‘Da was, da a ffyddlon’

No comments:

Help / Cymorth