Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

2.5.10

Priodas Aur


Llongyfarchiadau mawr i Vyron a Rosemary Thomas, Heol Tirycoed, Glanaman ar ddathlu eu Priodas Aur. Daw Vyron yn enedigol o Garnswllt a Rosemary o fwthyn Llwyndu, Heol Tiryoed. Priodwyd Vyron a Rosemary yng Nghapel y Tabernacl, Glanaman, ar Ebrill yr 2il, 1960, a bendithiwyd hwy â phedwar o blant, sef Susan, Jennifer a Meryl a’r diweddar Alun. Mae ganddynt wyrion niferus ac yn cael amser hapus yn eu cwmni. Byddant yn dathlu’r achlysur arbennig hwn gyda’r teulu. Dymunwn bob bendith iddynt i’r dyfodol a iechyd da.

No comments:

Help / Cymorth