Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

19.4.10

Dathlu Gŵyl Ddewi

Hyfryd oedd gweld Festri Capel Moreia, Tycoes dan ei sang i’r noson gawl a gynhaliwyd i ddathlu Gŵyl Ddewi. Y gŵr gwadd oedd Mr. Glynog Davies, Brynaman ac fe’i groesawyd ef a’i briod, Mrs. Eira Davies, yn gynnes iawn gan y llywydd, y Parch. Dyfrig Rees.

Yn ei anerchiad anogodd Glynog ni i ddilyn esiampl Estonia a frwydrodd, yn wyneb gorthrwm mawr oddi wrth Rwsia, i gadw ei hiaith a’i chrefydd yn fyw ac fe apeliodd arnom i ddefnyddio y Gymraeg ar bob achlysur posib.
Cafwyd dwy wledd y noson hon – cawl a danteithion blasus ynghyd ag araith a’n hysgogodd i frwydro dros ein hiaith a’n diwylliant. Diolchwn hefyd i Miss Stephanie Davies am y datganiadau effeithiol ar yr organ drydan cyn y bwyd.
Bu hefyd yn llwyddiannus yn ariannol gydag elw o dros £340 i gronfa elusen yr eglwys.

No comments:

Help / Cymorth