Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

16.4.10

Sioe Stryd Gŵyl Ddewi

Bu Rhydaman yn fôr o ganu Cymraeg, dawnsio gwerin a daffodils wrth i’r dref ddathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda Sioe Stryd a drefnwyd gan y Fenter, Cynllun Gweithredu Iaith Rhydaman a Twf. Agorwyd y digwyddiad gan Maer Rhydaman, Irena Hopkins a daeth tyrfa ynghyd i fwynhau’r awyrgylch gwladgarol yng nghanol y dref. Ymysg y perfformwyr oedd Band Arian Rhydaman, Dawnswyr Penrhyd, Jac y Do, Ysgol Dyffryn Aman, Ysgol Llandybie, Ysgol Betws ac Ysgol Parcyrhun. Diddanwyd y gynulleidfa drwy gydol y bore. Diolch i’r gefnogaeth a gafwyd wrth yr ysgolion a’r mudiadau lleol. Dyma’r drydedd flwyddyn i’r digwyddiad gael ei gynnal a hyfryd oedd gweld y gymuned yn dod at ei gilydd i ddathlu diwrnod ein nawddsant, a gobeithir yn fawr am yr un llwyddiant flwyddyn nesaf.

No comments:

Help / Cymorth