Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

16.4.10

PENSIYNWYR TYCROES

Mr. Paul Mainwaring, Prifathro Ysgol Tycroes oedd y gwestai yng nghyfarfod Mawrth o gangen Henoed y pentre. Brodor o Cimla, ger Castell-nedd yw Mr. Mainwaring. Bu’n gwasanaethu yn yr Eglwys yng Nghymru am bymtheg mlynedd, yn Gurad mewn sawl eglwys ac yn Ficer yn Aberfan. Penderfynodd ef a’i wraig, sy’n wreiddiol o’r Blaenau, i wneud eu hymarfer dysgu. Mae Mr. Mainwaring yn dysgu yn Nhycroes ers rhyw ugain mlynedd bellach. Cawsom ganddo nifer o straeon am ddoniolwch plant a’r pethau difyr a digri y maent yn ei ddweud yn aml heb sylweddoli hynny. Cafwyd prynhawn hynod diddorol a hwylus. Gwnaed y diolchiadau gan Mrs. Mairwen Lloyd. Roedd y cyfarfod dan lywyddiaeth Mrs. Margaret Davies, Llywydd yr Adran.
Anfonwyd dymuniadau da yr adran am adferiad buan a llwyr i’w hysgrifennydd, y Cynghorydd Dewi Enoch.

No comments:

Help / Cymorth