Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

16.4.10

YSGOL Y GLYN

Dyna oedd cri rhieni, plant a chefnogwyr yr ymgyrch i gadw Ysgol y Glyn rhag cau yn 2011. Bu’r ysgol yn ganolbwynt Brynaman Isaf ers 114 mlynedd. Er bod 40 o blant yn nifer bach maent yn cael cyfleoedd addysgiadol arbennig ac yn mwynhau bod yn rhan o deulu bach hapus.
Mae’r Cyng Arwyn Woolcock, Cadeirydd y Llywodraethwyr, wedi bod yn arwain ymgyrch i gadw’r ysgol ac wedi aberthu ei swydd fel Dirprwy Arweinydd y Cyngor Sir. Bydd cyfnod o ymgyngoriad cyn penderfyniad terfynol yn ystod y misoedd nesaf. Mae’r Ysgol yn diolch i bawb am eu cefnogaeth brwd.

No comments:

Help / Cymorth