Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

5.4.10

Plant Rhydaman yn cefnogi Clwb Pêl-droed Abertawe

Y mae Clwb Pêl-droed Abertawe wedi bod yn cydweithio gyda ysgolion lleol i hybu diddordeb yn yr Elyrch neu’r “Swans” ymhlith plant lleol. Ar ddechrau Chwefror tro plant Ysgol Gymraeg Rhydaman oedd hi i fynd i weld Abertawe yn herio Preston North End ar y Liberty. Ar ddiwrnod braf teithiodd criw sylweddol o ardal Rhydaman lawr i Abertawe ac fe gawsant ddiwrnod i’w gofio wrth i Abertawe ennill o 2 i 0.
Mae  Abertawe yn parhau i fod yn y chwech uchaf er mwyn sicrhau ei lle yn y gemau ail-gyfle. Gobeithio y bydden nhw yno ar ddiwedd y tymor.

No comments:

Help / Cymorth