Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

5.4.10

Penblwydd Hapus i Dr.Frank Powell

Ein dymuniadau da i Dr.Frank Powell a fu’n dathlu ei benblwydd yn 87 mlwydd oed ar Chwefror 22ain. Gwelir yn y llun Mrs Muriel Powell, ei wraig, gydag ef yn dathlu’r achlysur arbennig hwn, a hyfryd yw cofnodi ei fod yn teimlo dipyn yn well ar ôl ei anhwylder diweddar. Bu Dr.Powell yn Feddyg Teulu gyda ni am flynyddoedd lawer a mawr yw’r parch iddo yn y Cwm. Penblwydd hapus iawn, Dr.Powell, a gobeithio y bydd sawl blwyddyn arall o’ch blaen i’w dathlu. Iechyd da i’r dyfodol

No comments:

Help / Cymorth