Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

16.5.10

Croeso i’r Gymraes fach newydd

Llongyfarchiadau mawr i Nia a Gareth Jones, Heol Rhydaman, Tycroes ar enedigaeth eu merch fach Elan Wyn. Mae Nia yn athrawes yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bryntawe a Gareth yn athro yng Nghilycwm. Pob dymuniad da iddynt fel teulu

No comments:

Help / Cymorth