Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

16.5.10

Priodas Arian

Dechrau Mai roedd y Parch. Dyfrig a Mandy Rees, Heol Pontarddulais, Tycroes yn dathlu eu Priodas Arian. Mae’r ddau wedi ymgartrefu ers nifer o flynyddoedd bellach yn y pentref ac mae Mr. Rees wedi gweinidogaethu ar ofalaeth Gellimanwydd, Rhydaman a Moreia, Tycroes am dros deg mlynedd. Llongyfarchiadau mawr iddynt.

No comments:

Help / Cymorth