Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

20.5.10

Cymanfa Ganu undebol Rhydaman a’r Cylch

Dydd Sul y Blodau, Mawrth 28ain 2010 cynhaliwyd y Gymanfa Ganu Undebol yng Nghapel Gellimanwydd, Rhydaman. Daeth aelodau a ffrindiau o gapeli Gellimanwydd, Y Gwynfryn, Moreia, Seion, Capel Newydd, Bethani, Gosen, Capel Hendre, Caersalem ac Ebeneser ynghyd i gymryd rhan yn y Gymanfa.
Yr Arweinydd oedd Mrs Helen Wyn, Brynaman. Mae Mrs Wyn yn adnabyddus fel arweinydd, yn gyn athrawes gerdd a bellach yn cynorthwyo gyda Cwmni Opera Ieuenctid Caerfyrdidn a Chôr Brynaman.
Mrs Gloria Lloyd oedd yn cyfeilio
Caersalem oedd yn llywyddu yn ystod oedfa’r bore, sef Gymanfa’r Plant a Gellimanwydd yn yr hwyr yn ystod Gymanfa’r oedolion.
Cawsom Gymanfa gwerth ei dathlu yng nghwmni Helen Wyn a oedd yn cael y gorau allan o’r plant a’r oedolion

No comments:

Help / Cymorth