Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

20.5.10

Gellimanwydd

Bore Dydd Sul Y Pasg, 4 Ebrill, cafwyd oedfa arbennig yn Neuadd Capel Gellimanwydd. Roedd Nia Mair Jeffers a Hanna Williams yn cael eu derbyn yn llawn aelodau yn yr eglwys. Cymerodd Nia a Hanna at y rhannau agoriadol yn yr oedfa gyda Nia yn darllen a Hanna yn gweddio cyn iddynt gael eu derbyn yn lawn aelodau. Hyfryd oedd gweld y neuadd yn llawn, ar gyfer oedfa Gymun y Pasg arbennig.

No comments:

Help / Cymorth