Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

21.5.10

Cynhaliwyd y ginio ar-y-cyd â Chylch Cinio Tybïe yn y Ganolfan Aman, Rhydaman, Nos Iau, Ebrill 15fed o dan lywyddiaeth Edwyn Williams, Llywydd Cylch Cinio Rhydaman.
Ef a groesawodd aelodau’r ddau Gylch Cinio ynghyd â’r prif westai, Alun Wyn Bevan, Castell-nedd. Cafwyd anerchiad hynod ddiddorol gan Alun Wyn Bevan ar fywyd Frank Lloyd Wright a anwyd yn 1867. Fe ymfudodd Michael a Mary Lloyd Jones o gefn gwlad Ceredigion i fyw yn Nhalaith Wisconsin, yn yr Amerig, nepell o ddinas Chicago.
Diolchodd Dewi Daniel, Llywydd Cylch Cinio Tybïe i’r prif westai am anerchiad arbennig ac i Doreen Watts a’i staff yn y Ganolfan Aman am bryd o fwyd blasus dros ben.
Yna cynhaliwyd Cinio Mis Mai yn y Ganolfan Aman ar Nos Iau 6ed Mai dan Lywyddiaeth Ewyn Williams. Ef a groesawodd y prif Westai, sef Y Parchg Felix Aubel, Trelech.
Dylanwadau oedd testun anerchiad Felix Aubel a cawsom hanes y prif ddylanwadau ar ei fywyd yn enwedig hanes ardal Slovenia ac Yugoslafia ble mae tad Y Parchg Aubel yn hannu. Yn wir cawsom wers hanes am rai o erchyllderau rhyfel cartref y wlad. Yn ogystal adroddodd Felix am ei fagwraeth yn ardal Aberdâr ac yna fel gweinidog yr efengyl yn Aberaeron a Threlech.
Diolwchwyd iddo gan Tom Mainwaring.
Cynhelir y cinio nesaf ar Nos Iau 10 Mehefin yn y Ganolfan Aman am 7.15 pryd bydd Mr Eric Jones, Pontarddulais yn brif westai.

No comments:

Help / Cymorth