Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

2.5.10

Cwis Chwaraeon

Cynhaliwyd cwis chwaraeon ar y cyd gyda Menter Iaith Castell Nedd Port Talbot yng Nghlwb Rygbi Brynaman ar nos Iau 11 Mawrth. Roedd hi’n noson i’w gofio gyda deg tîm yn cystadlu’n frwd. Y cwisfeistr oedd Eifion Price a lluniwyd y cwestiynnau gan Alun Wyn Bevan. Gweler llun o’r tîm buddugol isod sef Gwybod Dim Byd o Frynaman.

No comments:

Help / Cymorth