Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

20.6.10

Cylch Cinio Rhydaman - Parchg Dr Felix Aubel

Cynhaliwyd Cinio Mis Mai yn y Ganolfan Aman ar Nos Iau 6ed Mai dan Lywyddiaeth Ewyn Williams. Ef a groesawodd y prif Westai, sef Y Parchg Felix Aubel, Trelech.
Dylanwadau oedd testun anerchiad Felix Aubel a cawsom hanes y prif ddylanwadau ar ei fywyd yn enwedig hanes ardal Slovenia ac Yugoslafia ble mae tad Y Parchg Aubel yn hannu. Yn wir cawsom wers hanes am rai o erchyllderau rhyfel cartref y wlad. Yn ogystal adroddodd Felix am ei fagwraeth yn ardal Aberdâr ac yna fel gweinidog yr efengyl yn Aberaeron a Threlech.
Diolwchwyd iddo gan Tom Mainwaring.

No comments:

Help / Cymorth