Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

20.6.10

Alan Watkins - Newyddiadurwr o fri

Ar yr 8fed o Fai yn 77 mlwydd oed bu farw un o newyddiaduron mwyaf adnabyddus a dylanwadol Prydain sef Alan Watkins. Brodor o Heol Penygarn, Tycroes oedd ac fe fynychodd ysgol y pentre ac ennill ysgoloriaeth yn 1952 o Ysgol Ramadeg Dyffryn Aman i Goleg y Frenhines, Caergaint. Yn ystod ei bedair blynedd yno graddiodd yn y gyfraith (LL.M. a B.A.). Tra yng Nghaergaint bu yn gadeirydd Clwb Llafur y Brifysgol ac yn aelod o bwyllgor y ‘Cambridge Union’. Fe’u ddyrchafwyd yn far-gyfreithiwr yn 1957.

Gan ei bod yn anodd i gynnal bywoliaeth yn y gyfraith yn y pumdegau ac yntau wedi priodi yn 22 oed trodd at newyddiaduriaeth. Ysgrifennodd i’r ‘Sunday Express’, y ‘New Statesman’, ‘Spectator’ ac yna bu am gyfnod hir fel colofnydd dylanwadol yr ‘Observer’. Roedd yn hoff iawn o rygbi ac fe ysgrifennodd yn gyson am ugain mlynedd i’r ‘Independent’ ar y gêm. Rhoddodd Gareth Edwards deyrnged uchel iddo am ei wybodaeth trylwyr ohoni. Talwyd teyrngedau iddo hefyd gan Gordon Brown, David Cameron, Boris Johnson, Michael Heseltine, Piers Morgan a Roy Hattersley.
Rhwng 1959 a 1962 bu yn gynghorydd Llafur yng nghylch Fulham, Llundain. Ysgrifennodd nifer o lyfrau gan gynnwys ei hunangofiant yn 2000 – ‘A Short Walk Down Fleet Street’. Roedd yn dad i dri o blant ond bu ei wraig a’i ferch hynaf farw yn ystod 1982.

No comments:

Help / Cymorth