Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

25.6.10

Cynhaliwyd Gwasanaeth teuluol yn ystod oedfa boreol Sul 16 Mai dan arweiniad Edwyn Williams.
Ffydd oedd thema'r oedfa gyda Ffydd Abraham yn ganolog i'r gwasanaeth. Hefyd cawsom hanes Robert Jermain Thomas o Lanofer a aeth a Beiblau i wlad Korea. Wedi'r oedfa cawsom gyfle i gymdeithasu yn y Neuadd drwy rannu cwpanaid o de a bisgedi.
Yn ystod Gwasanaeth teuluol bore 16 Mai bedyddwyd Thomas Rhys Clayton mab Lowri. Braf oedd gweld y capel yn gyffyrddus lawn i ddathlu a thystio bedyddio Rhys bach. Dymunwn, fel eglwys, pob llwyddiant ac hapusrwydd iddo i'r dyfodol

No comments:

Help / Cymorth