Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

25.6.10

Cylch Hwyl a Gwaith y Gwynfryn

Mae tuag ugain o wragedd yn dal i weithio’n ddiwyd i orffen y nwyddau yn barod i’w casglu ar ddydd Sadwrn 8 Mai gan Eric Harries. Bydd y gwau yn mynd ar daith i Bosnia lle mae angen mawr o hyd.

No comments:

Help / Cymorth