Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

26.6.10

Shane yn denu'r niferoedd i Râs Trap

Cafwyd diwrnod hwylus a llwyddiannus iawn ar gyfer Râs Hwyl Trap. Gwenodd yr heulwen a ddaeth tyrfa dda iawn i weld yr asgellwr enwog Shane Williams yn dechrau'r ddwy râs gyda 231 o rhedwyr a cherddwyr yn cymryd rhan gan gynnwys llond bws o rhedwyr o Glwb Rhedeg Brackla, Penybont ar Ogwr.Yn union fel arfer, roedd awyrgylch gynnes a chyfeillgar yn amlwg iawn ymhlith y rhedwyr a'r gwylwyr a phawb wrth eu bodd yn cael cwmni Shane gyda ni.

Yn y Râs agored, o 4.7 milltir, ennillydd y llynnedd sef Lewis Hobbs o Abertawe groesodd y llinell yn gyntaf gydag amser o 25 munud 17 eiliad, gyda Jade Williams o Ddyffryn Aman yn cipio teitl y gwragedd (29.54).
Yn y Râs Iau (2.8milltir), wnaeth Christian Lovatt o Rhydaman ennillodd am y trydydd blwyddyn o'r bron mewn 17 munud 18 eiliad. Mae Christian, sydd yn ddisgybl 13 oed, wedi cael tymor llwyddiannus dros ben yn ystod y gaeaf, gan gynrychioli Ysgolion Cymru ac yn ddiweddar cymryd rhan ym Mini Marathon Llundain am yr ail flwyddyn yn olynol, ac yn sicr mae ei olygon ar gyrraedd yr uchel fannau. Tair ar ddeg oed oedd ennillydd y merched hefyd, sef Nia Ayres o Salem (22.38), a dyma'r tro cynta iddi rhedeg yn Râs Trap. Roedd wrth ei bodd i dderbyn ei gwobr o £10 ynghyd a chrys polo a noddwyd gan Gelli Plant a SJ Griffiths a'r Fab. Ond roedd pawb a gymrodd rhan yn ennill, gan i bawb dderbyn medal, trwy garedigrwydd Hughes Decorator, Glanaman, a photel o ddwr Brecon Carreg.
Llywyddion y dydd oedd noddwyr y râs, Arwyn Williams a Simon Griffiths, a roeddent yn falch iawn bod y cyfan wedi bod yn llwyddiant. Bydd elw'r râs yn cael ei rhannu rhwng Sioe Trap a Chymdeithas Alzheimers Sir Gâr. Diolch i bawb am eu cefnogaethmanylion y lluniau:-

Arwyn Williams, Gelli Plant (un o brif noddwyr y râs) yn cyflwyno ei wobr i ennillydd y Râs Iau, Christian Lovatt, Rhydaman.

Dechreuad râs y plant (2.8 milltir)

Aled Phillips, Tycroes, yn rhedeg mewn yn gryf i ennill yr adran Ysgolion Cynreadd.

Tîm Ysgol Gyfun Dyffryn Aman sef Christian Lovatt, Elin Davies a Liam O'Leary ynghyd a(ar y chwith) un o brif noddwr y râs, Simon Griffiths (SJ

No comments:

Help / Cymorth