Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

1.7.10

90oed

Llongyfarchiadau a phen-blwydd Hapus i Mrs Rosalie Rogers Waungron ar gyrraedd carreg filltir nodedig ar y 30ain o Ragfyr 2009. Cyflwynwyd blật y Gymuned iddi gan Mr Gerald James Llywydd Cyngor y Gymuned, yn y llun hefyd mae Mrs Lynda Williams aelod o’r Cyngor a Chyngor Castell Nedd Port Talbot. Ymddiheuriadau am y cyfarchion hwyr a dymuniadau gorau i chi. Diolch i Mr Morlais Pugh am y llun.

No comments:

Help / Cymorth