Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

1.7.10

Cymdeithas yr Hen Oed

Croesawyd y siaradwr gwadd Y Parchedig Alan Maunder yn gynnes gan y Llywydd Mr Morlais Pugh. Mae yn Weinidog ordeiniedig yn yr Eglwys yng Nghymru dros ddau blwyf sy’n cynnwys tair Eglwys un yn y Garnant un yng Nghwmgors a’r llall yn Nhai’rgwaith.. Cafodd ei ordeinio yng Nghaer,a bu ym Mhenbedw cyn symud ymlaen i Wallasey. Yno cafodd adegau llawen ond weithiau roedd yn gallu bod yn anodd, ac roedd hiraeth arno am Gymru Yna rhoddodd ddarlun o’i waith, nid dwy awr yn unig, fel mae rhai yn edliw iddo, ond wythnos lawn iawn, ac un dydd yr wythnos yn rhydd, ac ar alw 24 awr bob dydd. Diolchwyd iddo gan y Llywydd am noson ddiddorol.

Pen blwydd hapus i’r Llywydd ar ddathlu ei ben-blwydd yn 75 ar Fai 13eg.

No comments:

Help / Cymorth