Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

1.7.10

Anrhydeddu Mrs Rithia Davies

Yn ddiweddar arnhydeddwyd Mrs Rithia Davies am fod ar Bwyllgor y Neuadd o’r cychwyn a hynny am 50 o flynyddoedd. Yn y llun gwelir Mrs Davies yn cael ei anrhydeddu gan y cynghorydd Alun Lewis. Hefyd yn yr ail lun mae aelodau o’r Pwyllgor presennol.

No comments:

Help / Cymorth