Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

2.7.10

Maer a Maeres Cwmaman 2010 -2011

Dyma lun o Faer a Maeres Cwmaman am y flwyddyn i ddod, sef Bryan ac Yvonne Twomey, Maesyrhendre, y Garnant. Cafodd Bryan ei urddo yn Siambr y Cyngor ar ddechrau Mai, a bydd blwyddyn brysur a phwysig o’i flaen. Rydym yn siwr y bydd Bryan ac Yvonne yn gwneud eu gorau glas dros drigolion Cwmaman ac yn cynrychioli’r Cwm yn anrhydeddus pan fyddant yn mynd o amgylch y cylch a thu hwnt. Penodwyd y Cynghorwr Colin Evans a’i wraig, Kay, yn ddirprwy-Faer a dirprwy-Faeres. Pob hwyl iddynt oll yn eu swyddi dinesig..

No comments:

Help / Cymorth