Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

19.6.10

LLAIS YR ANDES - Soraya Williams

Un arall a fu ar ymweliad â Chymru ac a gafodd groeso yn ‘Llais-yr-Andes’ oedd merch ifanc yn ei thri degau cynnar, o’r enw Soraya Williams. Treuliodd hithau chwe mis yng Nghaerdydd yn dilyn cyrsiau i loywi ei Chymraeg a chael profiad yr un pryd o weithio yn ‘Nos Da’. Yr oedd Soraya yn gwbl ddi-Gymraeg tan iddi fynychu dosbarthiadau Hazel pan oedd hithau’n athrawes yn
Esquel, yn yr Andes, rhwng 1997 a 1999. Yn rhugl yn yr iaith erbyn hyn, Soraya sy’n gyfrifol am addysgu plant yn y Ganolfan Gymraeg yn Esquel. Yn ystod ei hymweliad diweddar â Chymru, fe’i gwelwyd ar raglen ‘Wedi 3’ yn arsylwi yn un o ysgolion Cymraeg Caerdydd - yn amlwg wrth ei bodd gyda’r plant. Oherwydd cefnogaeth brwd Glynog Davies a Randal Isaac, bu cwmni Tinopolis ynghyd â Chlwb Cinio Llandybie mor garedig â chyflwyno copi o ‘Fflic a Fflac’, sef cyfres i ddatblygu iaith plant rhwng tair a saith oed, i Soraya er mwyn ei chynorthwyo hithau ac eraill yn y Ganolfan gyda’u gwaith o addysgu.

No comments:

Help / Cymorth