Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

16.6.10

Noson o Hwyl a Joio

Hon ydy’r ail flwyddyn ar bymtheg ers ffurfiwyd y gymdeithas efeillio rhwng Ploneour Lanvern yn Llydaw a Llandybie. Croesawyd 38 o drigolion Ploneour i Landybie ar 15 Mai ac yn ystod yr ymweliad cynhaliwyd noson o hwyl a joio gyda Jac y Do yng nghlwb rygbi Llandybie. Wedi gwledd o fwyta, a baratowyd gan fwyty Valans Llandybie, cafwyd llawer o fwynhad gyda’r Llydawyr yn ymuno yn frwd yn y dawnsfeydd twmpath. Cawsom gwmni ein haelod seneddol newydd Jonathon Edwards a maer Ploneour Michael Canevet. Noddwyd y noson gan Noson Allan.
Yn y llun gweler Jac y Do yng nghwmni Jonathan Edwards A.S., maer Ploneour Michel Canevet, Christian Le Coursonnois Cadeirydd cymdeithas Ploneour a Lynda Thomas cadeirydd Llandybie.

No comments:

Help / Cymorth