Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

12.6.10

Ysgol Dyffryn Aman

Daeth criw o ddisgyblion ail iaith blwyddyn 8 Ysgol Dyffryn Aman yn drydydd yng nghystadleuaeth Gwaith ar Dâp Sain yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Ceredigion eleni Yn y llun mae Rowanne Hutchinson, Gemma Conboy, Tamzin Wharton, Esther Jones, Joshua Campbell, Dewi Phillips, Jack Vaughan, Jodie Winkley, Nicole Newton, Sophia Halsey a Bethan Davies gyda'u hathro Cymraeg Mr Dylan Lewis.

No comments:

Help / Cymorth