Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

4.6.10

Pel-Rwyd Rhydaman - Clwb Hwyl Hwyr

cefn -Melissa Mann, Guto Llywelyn (hyfforddwr), Guto Arnold, Blaen – Dafydd Llywelyn, Lowri Harries, Chantelle Mann.
Cefn- Lowri Williams, Guto Llywelyn (hyfforddwr), Rachel Evans, Blaen – Mari Llywelyn, Sara Davies, Menna Isaac.

Mae’n ymddangos bod dyfodol pel-rwyd ardal Rhydaman mewn dwylo diogel ar ôl i ddau dîm o Rhydaman ddod i’r brig mewn cystadleuaethau a drefnwyd dros y Pasg.
Trefnwyd y cystadleuthau gan M.I.C. sef Menter Ieuenctid Cristnogol Sir Gâr ar gyfer ieuenctid Ysgolion Sul a Chlybiau Cristnogol y sir.
Yn cynrychioli Rhydaman roedd Clwb hwyl hwyr sef y clwb aml-enwadol sy’n cwrdd yn Neuadd Gellimanwydd bob nos Wener. Llwyddodd y ddau dîm yn cynrychioli Clwb Hwyl hwyr sef yr un cynradd a’r uwchradd i ennill ei grwpiau cyn mynd i ennill yn y rownd derfynol.
No comments:

Help / Cymorth