Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

4.6.10

Rhedwyr cyflym Rhydaman

Daeth llwyddiant i bedwar o fechgyn ifanc Rhydaman yn ddiweddar ym mhencampwriaeth trawsgwlad Gwent. Mae’r pedwar yn aelodau o Garriers Dyffryn Aman a ddaethant yn ail fel tîm gyda un ohonynt sef Aled Phillips yn cipio’r ail wobr yn y ras unigol hefyd.

No comments:

Help / Cymorth