Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

3.6.10

Dathlu Hanner Can Mlynedd

Ar Sadwrn 10ed o Ebrill, cawsom barti yn y Neuadd i ddathlu hanner can mlynedd ers sefydlu y neuadd. Y gŵr gwadd oedd y Cyng Ioan Richards, Dirprwy Faer Dinas a Sir Abertawe.  Cyflwynodd y Cyng Alun lewis y gŵr gwadd. Roedd hefyd yn hyfryd cael cwmni Y Cyng. Dorian Williams.
Dywedodd Ioan Richards bod pobl y Garn yn hoffi parti, gan  fu na barti yn 1750 yn y fferm Gerdinen Fawr i ddathlu dechrau'r achos yn Capel Gerazim.
Cyflwynoddy Cyng Alun Lewis torch o flodau i Mrs Rithia Davies a oedd wedi bod yn aelod o'r Pwyllgor cyntaf yn festri’r capel. Erbyn heddiw gwragedd yw y rhan fwyaf o'r Pwyllgor. Trefnwyd adloniant i'r plant gan “Sparky’s Parties”. Roedd pawb wedi mwynhau te ardderchog wedi ei baratoi gan Pat Foster. Da Iawn a diolch yn fawr Pat.

No comments:

Help / Cymorth