Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

3.6.10

Gweithdai Drama, Menter Bro Dinefwr

Cafodd disgyblion Ysgol Llanedi a Ysgol Betws llawr o hwyl yn ddiweddar yn cymryd rhan mewn gweithdai drama a ddarparwyd gan Menter Bro Dinefwr. Cafod y disgyblion y cyfle i ddysgu mwy am y byd drama ac i fwynhau perfformio o flaen cynulleidfa. Pwrpas y chwe gweithdy oedd ceisio annog y disgyblion i ddatblygu sgiliau hyder, creadigrwydd a’r defnydd o’r iaith Gymraeg. Ar ddiwedd y chwech wythnos cafodd y plant gyfle i berfformio ei gwaith i weddill yr ysgol gan ddefnyddio script yr oeddent wedi ei baratoi gyda chymorth Sian Ellen y tiwtor.

No comments:

Help / Cymorth