Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

3.6.10

Llwyddiant yn yr Ŵyl Geltaidd yn Dingle, Iwerddon

Fe aeth grŵp o ferched o Gwmaman gyda rhai o’i ffrindiau allan i Dingle, De Iwerddon yn ddiweddar i’r Ŵyl Geltaidd Gerddorol, ac roeddynt yn cystadlu yn y categori hyd at ddeg mewn nifer. Yn y gystadleuaeth hon bu’n rhaid iddynt ganu yn ddi-gyfeiliant gan gynnwys dwy gân wrthgyferbyniol yn ôl gofynion yr ŵyl. Bu’r grŵp yn hynod lwyddiannus wrth ennill yr Ail Wobr o 300 ewro. Maent yn gobeithio mynd allan i Dingle flwyddyn nesaf eto os byw ac iach. Pob hwyl i’r “degwm” yma (deg o’r cwm) yn y dyfodol.

No comments:

Help / Cymorth