Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

28.5.10

Ysgol Dyffryn Aman - Mentergarwch Cymunedol

Mae Blwyddyn 10 Ysgol Dyffryn Aman wedi bod yn brysur ers mis Medi yn casglu tystiolaeth ac ennill profiadau gwerthfawr ar gyfer cymhwyster Bagloriaeth Cymru.
Gweithgaredd lwyddiannus iawn ddiweddar fu’r Mentergarwch, lle rhoddwyd £50 i bob dosbarth i greu cynllun busnes er mwyn gwneud elw a chodi arian i elusen lleol o’u dewis nhw. Cafodd bob dosbarth gyfle i gyflwyno’u gweithgarwch i banel o feirniaid a barnwyd mai 10B, G, M a W oedd y pedwar blaenllaw. Cafwyd seremoni gyflwyno ar fore Iau, Ebrill 22ain o dan law Mrs Fiona Elias a Mr Paul Flemming a barnwyd mai 10W oedd y dosbarth buddugol. Cyflwynwyd tarian iddyn nhw a’i hathrawes ddosbarth Miss Sarah Anthony gan y beirniaid gan gynnwys Mrs Jane Potter, Llywodraethwr a Mr Alun Richards, cyfarwyddwr Parc Busnes, Tycroes. Braf oedd gweld cynrychiolaeth o’r amrwyiol elusennau yn bresennol i dderbyn eu sieciau a chafwyd ymdeimlad o falchder yn y seremoni. Diolch yn fawr iddynt oll, y disgyblion a’r athrawon dosbarth am eu gwaith caled a’u hymroddiad. Fe gasglwyd cyfanswm sylweddol o £4688.67 a dyma sut y rhannwyd yr arian:

10A - £262 – 2Active8
10B - £554.67 – Tŷ Olwen / Paul Pugh
10C - £305.47 – 2Active8 / Cancer Research
10D - £162.00 – Ryan Davies, Y Betws
10G - £321.44 – Ysbyty Glanaman
10L - £484.00 – Paul Pugh
10M - £584.88 – Paul Pugh / Tŷ Olwen
10T - £272.77 - Latch
10W - £1579 – Marie Curie
10U - £162.00 – Leukaemia / Red Cross

No comments:

Help / Cymorth