Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

28.5.10

90 oed

Llongyfarchiadau a phen-blwydd hapus iawn i Mrs Megan Davies Golwg y Cwm ar ddathlu pen-blwydd arbennig ar Ebrill13eg. Cyflwynwyd blật y Gymuned iddi gan Mr Gerald James. Dymuniadau gorau i chi.
Yna ar Ebrill 14eg roedd Mrs Annie Mary Edwards yn dathlu pen-blwydd arbennig hithau hefyd yn 90oed. Llongyfarchiadau a phen-blwydd hapus i chi a dymuniadau gorau. Cyflwynwyd blật y Gymuned iddi gan Mr Moc Thomas.

No comments:

Help / Cymorth