Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

24.5.10

WILLIAM JOHN EVANS

Trist iawn oedd clywed am farwolaeth William John Evans gynt o Heol y Barri, ar y 12fed o Ebrill. Roedd ef a Mary wedi ymgartrefu yn Llys Nant Fer ers rhai blynyddoedd bellach. Roedd William John yn adnabyddus drwy’r ardal gyfan, yn genedlaetholwr i’r carn, yn ddyn ei filltir sgwâr, yn ymddiddori yn y pethe ac wrth ei fodd yn cymdeithasu, ysgrifennu a barddoni.
Roedd ganddo hiwmor iach a’r ddawn o ddweud stori ddigri. Ymddiddorai yn y byd chwaraeon, roedd yn gefnogwr selog o dîm rygbi Cymru ac yn wen o glust i glust pan fyddai Cymru yn ennill. Bu’n gynghorwr am nifer o flynyddoedd ac yn gyn-faer ac roedd yn mwynhau’r gwaith gan ei fod yn cael y cyfle i weithio dros eraill er lles ei gymuned. Roedd yn ddiacon yng nghapel Hermon lle y bu yn ffyddlon ar hyd y blynyddoedd. Cynhaliwyd yr angladd ar ddydd Sadwrn 17eg o Ebrill yn Hermon lle yr oedd llu o bobl wedi ymgynnull i dalu’r deyrnged olaf i un a fu yn weithgar ac yn gefnogol i gymaint o weithgareddau yn y gymuned. Bydd amryw yn gweld ei eisiau.
Cydymdeimlwn yn ddwys iawn gyda Mary, Enid a’r teulu oll yn eu colled.

No comments:

Help / Cymorth