Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

24.5.10

Elusen Ty Maggie

Diolch i bawb a gefnogodd elusen Ty Maggie drwy brynu tocyn raffl y Pasg. Codwyd £300 eto at yr elusen. Enillydd y raffl oedd Mr. Meirion Hopkin, ty Glynbeudy. Diolch o galon.
Y fenter nesa’ ar gyfer yr elusen ydy gwerthu llyfryn yn cynnwys rysaiits teisennod. Rysaits sy’n hen ffefrynau a rhai newydd hefyd maent i gyd wedi eu profi a’u blasu! “Sweet Stuff” yw enw’r llyfryn ac mae ar werth am £1. Bydd pob punt yn mynd yn union i’r elusen. Os hoffech chi brynu llyfryn neu os byddech yn barod i werthu rhai o’r llyfrau, byddem yn ddiolchgar dros ben. Cysylltwch trwy ffonio 01269 824765.

No comments:

Help / Cymorth