Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

24.5.10

CYMRAWD ACADEMI CERDD BRENHINOL

Llongyfarchiadau gwresog i Fflur Wyn - mae wedi cael ei hanrhydeddu yn ddiweddar drwy gael ei gwneud yn Gymrawd o'r Academi Cerdd Brenhinol am ei chyfraniad aruthrol ym myd Cerdd.
Mae calendr Fflur yn llawn, gyda pherformiadau wedi eu trefnu nid yn unig am eleni, ond am gyfnodau o flwyddyn nesaf hefyd.Yn ddiweddarch eleni, bydd hi'n gweithio gyda chwmniau opera “The Opera Group” ac “Opera North” ac yn perfformio mewn gwahanol leoliadau ym Mhrydain. Bydd hi hefyd yn perfformio yn un o theatrau Covent Garden. Rydym oll yn ymfalchio yn ei llwyddiant yn y maes ac yn dymuno'n dda iddi ar gyfer y dyfodol.

No comments:

Help / Cymorth