Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

27.8.10

Merched y Wawr Cangen GwaunGors

Yn ein cyfarfod mis Mehefin, croesawyd Mrs Gail Smith yn gynnes atom gan yr Ysgrifennydd yn absenoldeb ein Llywydd o achos tostrwydd. Dymuniadau gorau am eich gwellhad Bethan. ‘Gwneud Cardiau’ yw diddordeb Gail , a soniodd wrthym siwd oedd wedi dechrau, a datblygui wneud cardiau Daeth a pheth wmbreth o ddeunyddiau gyda hi mae wedi ‘u casglu dros amser, llawer iawn o wahanol fathau o bapurau ac addurniadauo bob math. Dangosodd engreifftiau deniadol o’i gwaith a mae’n cael ceisiadau am gardiau arbennig sy’n bersonol i’r derbynydd. Gwnaeth rhyw dair o gardiau ac yna yn ein hannog ni i fentro, gan gynnig help llaw a chyngor, er i rai rhoi cynnig arni , ‘sdim eisieu iddi ofidio, ni fydd un ohonom yn fygythiad iddi!!

No comments:

Help / Cymorth