Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

27.8.10

Priodas

Ar Fai 30ain priodwyd Sara Rees Jenkins, merch Kim a Christopher Jenkins, Heol Caegurwen ậ Kevin Gary Evans, mab Jean a Mark Dean Y Garnant yng Nghapel Carmel. Morynion y briodas oedd Soffia, Angharad Elinor, a Kayleigh, Richard Davies oedd y gwas priodas a Logan, Jordan a Cian oedd y gweision bach. Priodwyd hwy gan Y Parchedig Ryan Jones Brynaman, a’r Parchedig George Ladd yn cynorthwyo. Yr organyddes oedd Mrs Catherine Williams, a Mrs Mared Owen y delynores. Roedd y neithior yng Ngwesty’r Strade Llanelli. Treuliodd y ddau eu mis mêl ar ynys Cyprus. Dymuna Sara a Kevin ddiolch yn fawr i bawb a gyfrannodd i wneud eu dydd yn un arbennig. Llongyfarchiadau i’r ddau a phob dymuniad da iddynt i’r dyfodol.

No comments:

Help / Cymorth